BẢNG GIÁ CẮT LASER

STT Tên SP Qui cách ĐVT Giá gia công Giá bao gồm vật tư
MICA cắt chữ, hoa văn trang trí
1 MICA 2mm M2 120.000 500.000
2 MICA 3mm M2 140.000 700.000
3 MICA 5mm M2 180.000 900.000
4 MICA 8mm M2 400.000 1.700.000
5 MICA 10mm M2 500.000 1.920.000
FORMEX cắt chữ, hoa văn trang trí
1 FORMEX 3-5mm M2 120.000 370.000
2 FORMEX 10mm M2 200.000 500.000

cat laser mica, mica chu noi, cat chữ nổi mica , cat laser formex, cat laser vải, mica, cắt chữ mica....