Folder

Được xem như một bộ tài liệu giới thiệu công ty khái quát nhất, nó thể hiện toàn bộ những tinh túy, những thế mạnh, những giá trị mang lại cho khách hàng cộng đồng và nhân viên. Giới thiệu bao quát thế mạnh ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, những đối tác chiến lược nhằm thể hiện sự uy tín trên thương trường và những hoạt động mang tính cộng đồng.

Folder công ty được xem là một tài liệu giới thiệu công ty hiệu quả nhất vì trong một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với khách hàng, quá hạn chế để có thể giới thiệu toàn bộ về công ty thì Folder công ty giúp cho khách hàng hiểu công ty sâu hơn và chi tiết hơn.

Giấy Couche 300gsm – In 2 mặt, cán màng 2 mặt
Số lượng 500 1.000 2.000
Đơn giá 8.800 5.800 5.800